Home / HRM

BeeHive HRMChoose a view:
 

HiveHRM
_

BeeHive HRM, hay còn gọi là HiveHRM, là giải pháp quản trị nhân sự tinh gọn có quy mô từ 500 người trở lại. Phiên bản "thường" có các tính năng cơ bản như: Quản lý nhân sự, Quản lý chấm công và chuyên cần, Quản lý nghỉ phép, Quản lý tuyển dụng, KPI và các chức năng theo dõi và đánh giá hiệu quả làm việc.

Phiên bản "nâng cao" (business) có thêm các mô đun mở rộng như "Quản lý tài sản", "Chuyển đổi số", "Xem toàn cảnh cấu trúc cây các phòng ban và nhân sự (tương tự như cây gia phả)", trực quan hoá số liệu với các biểu đồ mở rộng nhằm khai thác dữ liệu và phân tích dự báo.


 1. HiveHRM có gì?

  Với phần mềm HiveHRM, bạn có thể làm được:
  1. Quản lý hồ sơ nhân viên
  2. Quản lý quy trình tuyển dụng
  3. Chấm công theo dự án, viết báo cáo theo ngày/tuần
  4. Theo dõi và quản lý chuyên cần
  5. Quẹt thẻ online qua Web hoặc qua app
  6. KPI và các báo cáo đánh giá năng lực
  7. Quản lý tài sản
   Tính năng này chỉ được cung cấp ở bản "Business". Bạn có thể sử dụng phiên bản "thường" để thực hiện chuyển đổi số cho nhân sự là con người, rồi sau một thời gian thực hiện chuyển đổi số cho các tài sản hữu hình và cả tài sản số (âm thanh, video đa phương tiện, tài liệu, tư liệu...)
  8. Thiết lập báo cáo động

 2. Quản Trị Nhân Sự

  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin về giáo dục và trình độ chuyên môn
  • Thông tin chi tiết và các phương thức liên lạc khẩn cấp
  • Cập nhật thông tin bậc lương và hệ lương
  • Xây dựng quy trình báo cáo lãnh đạo các cấp
  • Quản lý hồ sơ hỗ trợ tài chính cho nhân viên
  • Thêm các trường dữ liệu mới cho hồ sơ

 3. Chấm Công

  Mô đun "Chấm Công" có 2 tính năng chính: Chấm điểm chuyên cần (quẹt thẻ online) và chấm công theo dự án

  Khởi tạo dữ liệu:
  • Nhập danh sách khách hàng
  • Lập thông tin dự án
  • Lập các hoạt động cho dự án
  Quản lý dữ liệu chuyên cần:
  • Quẹt thẻ online
  • Phân tích hồ sơ chuyên cần
  Chấm công dự án:
  • Tự khai báo chấm công thời gian làm dự án
  • Nhập dữ liệu chấm công trên bảng tính
  • Nộp chấm công theo từng Tuần
  Quy trình phê duyệt chấm công:
  • Thông báo khi có chấm công được nộp
  • Phê duyệt chấm công
  • Huỷ chấm công và cập nhật lại

 4. Quản lý ngày nghỉ phép

  • Thiết lập chính sách nghỉ phép
  • Phê duyệt đơn nghỉ phép
  • Tra cứu thông tin nghỉ phép
  • Báo cáo

 5. Tại sao chọn phần mềm HRM thay vì Excel?

  • Excel hay bảng tính Google Sheet là một cách hiển thị dữ liệu phẳng, trong khi phần mềm hiển thị dữ liệu theo nhiều lớp. Bạn có thể thiết trạng thái của dữ liệu dễ dàng với phần mềm
  • Bạn có thể upload tài liệu với phần mềm, nhưng không thể upload tài liệu vào Excel
  • Bạn không thể truy vết truy cập dữ liệu trên Excel như đã làm với phần mềm
  • Bạn có thể tạo ra hàng trăm mẫu báo cáo, bao gồm cả báo cáo tĩnh và báo cáo động. Excel có rất nhiều hạn chế để có thể linh hoạt trong xử lý báo cáo
  • Phân loại dữ liệu trong phần mềm dễ dàng và thông minh hơn so với tự thực hiện trên bảng tính Excel
 6. Quản trị hệ thống

  1. Quản trị người sử dụng
  2. Quản trị chức năng và phân quyền hệ thống
  3. Hỗ trợ đa ngôn ngữ hiển thị
 7. Thuật ngữ

  1. Chấm công giờ làm là gì?
   Chấm công giờ làm là chấm theo thời gian nhân viên có mặt tại văn phòng. Phương pháp giúp công ty quản lý được kỹ năng chuyên cần của nhân viên, chưa tính đến tình huống nhân viên đó có thực sự làm việc hiệu quả hay không, có đang ít việc hay không...
  2. Chấm công dự án là gì?
   Chấm công dự án là phương pháp thu thập ngày công (thường theo giờ) của mỗi nhân sự trong dự án đó. Phương pháp sẽ giúp thu thập thông tin về tình hình thực hiện dự án, từ đó đối chiếu vói báo cáo kinh phí dự án để đánh giá tình hình lãi/lỗ khi thực hiện dự án đó. Chấm công này phù hợp với các lao động thời vụ, các cộng tác viên,...
  3. KPI là gì?

   KPI, trong tiếng Anh gọi là "Key Performance Indicator" là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty. Mỗi bộ phận trong công ty sẽ có những chỉ số KPI khác nhau.

 8. Kết luận

  KEY TAKEAWAYS

  • HiveHRM được xây dựng theo kiến trúc tổ ong với tổ chức rất chặt chẽ, các dữ liệu được liên thông và đi vào các báo cáo tổng hợp chuyển đổi thành số liệu quan trọng, giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định chính xác dựa trên số liệu thực tế.
  • HiveHRM là giải pháp tinh gọn, đơn giản, dễ sử dụng, tốc độ nhanh.
  • HiveHRM là nền tảng cốt lõi để xây dựng các nghiệp vụ bổ sung, thí dụ Quản lý hồ sơ, Quản lý đào tạo...
HiveHRM - giải pháp chuyển đổi số cho công tác quản trị nhấn sự